Identification, Images, & Information
For Insects, Spiders & Their Kin
For the United States & Canada
Clickable Guide
Moths Butterflies Flies Caterpillars Flies Dragonflies Flies Mantids Cockroaches Bees and Wasps Walkingsticks Earwigs Ants Termites Hoppers and Kin Hoppers and Kin Beetles True Bugs Fleas Grasshoppers and Kin Ticks Spiders Scorpions Centipedes Millipedes

Calendar
Upcoming Events

See Moth submissions from National Moth Week 2023

Photos of insects and people from the 2022 BugGuide gathering in New Mexico, July 20-24

Photos of insects and people from the Spring 2021 gathering in Louisiana, April 28-May 2

Photos of insects and people from the 2019 gathering in Louisiana, July 25-27

Photos of insects and people from the 2018 gathering in Virginia, July 27-29

Photos of insects and people from the 2015 gathering in Wisconsin, July 10-12


Previous events


TaxonomyBrowse
Info
ImagesLinksBooksData

Species Aphthona nigriscutis

Aphthona nigriscutis Beetle - Aphthona nigriscutis Beetle - Aphthona nigriscutis
Classification
Kingdom Animalia (Animals)
Phylum Arthropoda (Arthropods)
Subphylum Hexapoda (Hexapods)
Class Insecta (Insects)
Order Coleoptera (Beetles)
Suborder Polyphaga
No Taxon (Series Cucujiformia)
Superfamily Chrysomeloidea (Longhorn and Leaf Beetles)
Family Chrysomelidae (Leaf Beetles)
Subfamily Galerucinae (Skeletonizing Leaf Beetles and Flea Beetles)
Tribe Alticini (Flea Beetles)
No Taxon (Longitarsus Genus Group)
Genus Aphthona
Species nigriscutis (Aphthona nigriscutis)
Explanation of Names
Aphthona nigriscutis Foudras 1860
Size
Adult 2-4 mm. Larva 1-5 mm long
Identification
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią i środkową część Europy, granica północna rozmieszczenia przebiega od dorzecza Łaby przez środkową część Polski, Wołyń i dorzecze dolnego Dniepru po przedgórza Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Wykazany przez T. Trellę (1936) z Lackiej Woli i Starzawy pod Przemyślem, ale miejscowości te leżą obecnie w niedalekiej odległości od granicy po stronie Ukraińskiej SRR. Na podstawie informacji T. Trelli wykazywany kilkakrotme przez innych autorów ogólnikowo z okolic Przemyśla. Nie ulega jednak wątpliwości, że występuje on na tym obszarze, gdyż znajdowany był również w krainach leżących bardziej na północ. Poławiany głównie na suchych i nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na terenach piaszczystych. Żeruje na wilczomleczach — Euphorbia L., przeważnie spotykany na wilczomleczu sosnce — E. cyparissias L.
Range
Western states, including Wyoming, Montana, North Dakota, and Colorado.
Food
Euphorbia spp. It seems restricted to the subgenus Esula
Remarks
common in ND(1)
Introduced to control Euphorbia esula (leafy spurge). Approved for release in the United States in 1989.
Internet References
U. Nebraska. Effect of Flea Beetles (Aphthona Nigriscutis) on Prairie Invaded by Leafy Spurge (Euphorbia Esula) in Maintoba